Gıda Rejimi

Türk Tarımının Üçüncü Gıda Rejimine The Articulation Process of ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/15

Anahtar kelimeler: Gıda rejimi, uluslararası tarımsal işbölümü, Türk tarımı. The Articulation Process of Turkish Agriculture to the. Third Global Food Regime.

KÜRESEL GIDA KRİZİNİN NEDENLERİ-2-“Gıda Rejimi” Kavramı ...

https://www.karasaban.net/kuresel-gida-krizinin-nedenleri-2-gida-rejimi-kavramisibel-caskurlu/

19 Oca 2013 ... McMichael ve Friedman tarafından ortaya atılan “Gıda Rejimi” yaklaşımı, zaman içinde küresel tarımsal işbölümünün nasıl dönüştüğünü ...

Küresel Gıda Krizi: Üçüncü Gıda Rejimi, Küresel Sermaye Ve ...

https://ideas.repec.org/a/eyd/eyjrnl/v23y2012i1p161-194.html

Bu çerçevede, çalışmanın ikinci bölümünde ilk olarak “gıda rejimi” kavramından söz edilecek ve önceki gıda rejimleri, uluslararası tarımsal işbölümünde meydana ...WebTurkey