Kültür Varlıkları

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü - T.C. Kültür ve Turizm ...

http://kvmgm.ktb.gov.tr/

Taşınmaz Kültür Varlıkları. Kazı ve Yüzey Araştırmaları. Kültür Varlığı Kaçakçılığı ile Mücadele. UNESCO Dünya Miras Listesinde Türkiye. Bakanlığımıza Bağlı ...

Taşınmaz Kültür Varlıkları

https://kvmgm.ktb.gov.tr/TR-44797/tasinmaz-kultur-varliklari.html

Taşınmaz Kültür Varlıkları. Türkiye Geneli Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı İstatistiği · İllere Göre Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı İstatistiği ...

Kültür Varlıkları Projeler Müdürlüğü

https://www.ibb.istanbul/CorporateUnit/Detail/96

Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla, sit alanları ve tarihsel çevreler için Koruma Amaçlı Alt Ölçekli Uygulama Planları doğrultusunda kentsel tasarım ...

Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,43072/samsun-kultur-varliklarini-koruma-bolge-kurulu-mudurlug-.html

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV ALANI: AMASYA + ORDU + SAMSUN + SİNOP. MÜDÜR: MENDERES ...

Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü

http://www.korumakurullari.gov.tr/TR-88462/aydin-kultur-varliklarini-koruma-bolge-kurulu-mudurlugu.html

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Resmi İnternet Sitesi. ... Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü. Koruma Bölge Kurulu ...

Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü

http://www.korumakurullari.gov.tr/TR-88949/eskisehir-kultur-varliklarini-koruma-bolge-kurulu-mudur-.html

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Resmi İnternet Sitesi. ... Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü. Genel Bilgiler · Tescil ...

Etnografik Nitelikteki Taşınır Kültür Varlıkları Hakkında Yönetmelik

http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,14429/etnografik-nitelikteki-tasinir-kultur-varliklari-hakkin-.html

b)Etnografik nitelikteki kültür varlıkları; Halkın sosyal hayatını yansıtan insan yapısı araç ve gereçler dahil bilim, din ve mihaniki sanatlarla ilgili taşınır varlıklarını,

Kültür Varlıkları ve Müzeler Şubesi

https://istanbul.ktb.gov.tr/TR-210903/kultur-varliklari-ve-muzeler-subesi.html

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Resmi İnternet Sitesi.

Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,43054/edirne-kultur-varliklarini-koruma-bolge-kurulu-mudurlug-.html

EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV ALANI: EDİRNE + KIRKLARELİ + TEKİRDAĞ. MÜDÜR:.

Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/05/20150527-4.htm

27 May 2015 ... a) Taşınmaz kültür varlıklarının belgelenmesi, korunması ve onarımına yönelik hazırlanacak ve ilgili Koruma Bölge Kurulunca onaylanacak ...

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair ...

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/08/20150822-18.htm

22 Ağu 2015 ... MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; belediyelerin ve il özel idarelerinin görev alanlarında kalan taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve ...WebTurkey