Vasıta Hali Eki

Vasıta Hâli (-La, -Le)

https://www.turkcede.org/yeni-ogrenenlere-turkce-ogretimi/dilbilgisi-anlatimlari/334-vasita-hali-la-le.html

Tanım:İsimlerin-le, -la eklerini almış şekilleridir. Vasıta hali kelimelere şu şekilde gelir: 1. “-le, -laeki kendinden önceki kelimeden ayrı yazılırsa ile şeklinde yazılır.

Türk Dilinde Vasıta Hâli

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/257927

Bu ikilemeler cümle içinde durum zarfı gö- revinde bulunur. Tahsin Banguoğlu, bu ikilemelerdeki vasıta hâli ekine “zarf yapan ek” demekte ve bu eki yapım ekleri ...

Vasıta Eki - Türkçe Bilgi

https://www.turkcebilgi.com/vas%C4%B1ta_eki

Vasıta eki veya vasıta hal eki, "ile" edatının kelimeye birleşik yazılan şeklidir. Sözcüklerin araç (instrumental) halini belirtir. Ünsüz ile biten sözcüklere -le şeklinde ...

Türk Dilinde Vasıta Hâli | İPEK | Selçuk Üniversitesi Türkiyat ...

http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad/article/view/375

Türk Dilinde Vasıta Hâli. Birol İPEK. Özet. Türk dilinde vasıta hâli eki, Eski Türkçede “+n” idi. Bu ek ...

Vasıta eki - Vikipedi

https://tr.wikipedia.org/wiki/Vas%C4%B1ta_eki

Bazı kelimelerin vasıta hâli zarf şeklinde kalıplaşmıştır: Öğretmen öğrencilerine sevgiyle bakıyordu. (zarf). Vasıta eki sonu ünlüyle biten kelimelere eklendiğinde “i” ...

vasıta hali eki - Sesli Sözlük

https://www.seslisozluk.net/vas%C4%B1ta-hali-eki-nedir-ne-demek/

vasıta hali eki. listen to the pronunciation of vasıta hali eki. Türkçe - Türkçe. vasıta hali eki teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı. bakınız: vasıta hâli. vasıta hali ...

(PDF) Fırat +DAN ÇIKMA HÂLİ EKİNİN VASITA VE BULUNMA HÂLİ ...

http://www.academia.edu/8575416/F%C4%B1rat_DAN_%C3%87IKMA_H%C3%82L%C4%B0_EK%C4%B0N%C4%B0N_VASITA_VE_BULUNMA_H%C3%82L%C4%B0_%C4%B0%C5%9ELEV%C4%B0_%C3%9CZER%C4%B0NE_An_Evaluation_On_DAn_Ablative_Suff%C4%B1x_that_is_Used_for_Locative_and_Instrumental_Case

+DAn çıkma hâli ekinin diğer isim hâl ekleri yerine seyrek, ancak bulunma ve vasıta işlevi ... Ancak +DAn çıkma hali eki, bulunma ve vasıta işleviyle sık kullanılır.

“ +(y)la (< İle) ” Ekinin Cümle Öğeleri Oluşturmadaki Yeri

https://sbd.aku.edu.tr/II2/21-ozgur-ay.pdf

olduğu bilinmektedir.6 +(y)lA eki de, insturumental (vasıta hali) eki olmasının ... kadar “nsturumental (vasıta hâli)” eki olarak adlandırılsa da, asıl fonksiyon ...

Yakut Türkçesinde Vasıta ve Ortaklık Hali

https://pegem.net/dosyalar/dokuman/139044-2014013111552-5.pdf

Yakut. Türkçesinde vasıta hâline baktığımızda eski vasıta hâli eki "+n" ekini zarflarda ve zaman isimlerinde görmekteyiz. Bu ekin Yakut Türkçesindeki kullanım şekli ...

Vasıta eki

https://tr.wikipedia-on-ipfs.org/wiki/Vas%C4%B1ta_eki.html

Bazı sözcüklerin vasıta hâli zarf şeklinde kalıplaşmıştır: Öğretmen öğrencilerine sevgiyle bakıyordu. (zarf). Vasıta eki sonu ünlüyle biten kelimelere eklendiğinde “i” ...WebTurkey
Kripto Pass
instagram takipçi satın al - instagram takipçi satın al - takipçi satın al