s

Vasıta Hali Eki

Vasıta Hali Eki sayfasında bulabileceğin Vasıta Hali Eki bilgileri ile Vasıta Hali Eki hakkında detaylı ve Vasıta Hali Eki içeriğini inceleyebilirsin. Vasıta Hali Eki rehberi için Vasıta Hali Eki sayfamızı hemen ziyaret et. Vasıta Hali Eki sayfası ile Vasıta Hali Eki bilgileri edin.

Vasıta Hâli (-La, -Le)

https://www.turkcede.org/yeni-ogrenenlere-turkce-ogretimi/dilbilgisi-anlatimlari/334-vasita-hali-la-le.html

Tanım:İsimlerin-le, -la eklerini almış şekilleridir. Vasıta hali kelimelere şu şekilde gelir: 1. “-le, -laeki kendinden önceki kelimeden ayrı yazılırsa ile şeklinde yazılır.

Türk Dilinde Vasıta Hâli

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/257927

Bu ikilemeler cümle içinde durum zarfı gö- revinde bulunur. Tahsin Banguoğlu, bu ikilemelerdeki vasıta hâli ekine “zarf yapan ek” demekte ve bu eki yapım ekleri ...

Vasıta Eki - Türkçe Bilgi

https://www.turkcebilgi.com/vas%C4%B1ta_eki

Vasıta eki veya vasıta hal eki, "ile" edatının kelimeye birleşik yazılan şeklidir. Sözcüklerin araç (instrumental) halini belirtir. Ünsüz ile biten sözcüklere -le şeklinde ...

Türk Dilinde Vasıta Hâli | İPEK | Selçuk Üniversitesi Türkiyat ...

http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad/article/view/375

Türk Dilinde Vasıta Hâli. Birol İPEK. Özet. Türk dilinde vasıta hâli eki, Eski Türkçede “+n” idi. Bu ek ...

Vasıta eki - Vikipedi

https://tr.wikipedia.org/wiki/Vas%C4%B1ta_eki

Bazı kelimelerin vasıta hâli zarf şeklinde kalıplaşmıştır: Öğretmen öğrencilerine sevgiyle bakıyordu. (zarf). Vasıta eki sonu ünlüyle biten kelimelere eklendiğinde “i” ...

vasıta hali eki - Sesli Sözlük

https://www.seslisozluk.net/vas%C4%B1ta-hali-eki-nedir-ne-demek/

vasıta hali eki. listen to the pronunciation of vasıta hali eki. Türkçe - Türkçe. vasıta hali eki teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı. bakınız: vasıta hâli. vasıta hali ...

(PDF) Fırat +DAN ÇIKMA HÂLİ EKİNİN VASITA VE BULUNMA HÂLİ ...

http://www.academia.edu/8575416/F%C4%B1rat_DAN_%C3%87IKMA_H%C3%82L%C4%B0_EK%C4%B0N%C4%B0N_VASITA_VE_BULUNMA_H%C3%82L%C4%B0_%C4%B0%C5%9ELEV%C4%B0_%C3%9CZER%C4%B0NE_An_Evaluation_On_DAn_Ablative_Suff%C4%B1x_that_is_Used_for_Locative_and_Instrumental_Case

+DAn çıkma hâli ekinin diğer isim hâl ekleri yerine seyrek, ancak bulunma ve vasıta işlevi ... Ancak +DAn çıkma hali eki, bulunma ve vasıta işleviyle sık kullanılır.

“ +(y)la (< İle) ” Ekinin Cümle Öğeleri Oluşturmadaki Yeri

https://sbd.aku.edu.tr/II2/21-ozgur-ay.pdf

olduğu bilinmektedir.6 +(y)lA eki de, insturumental (vasıta hali) eki olmasının ... kadar “nsturumental (vasıta hâli)” eki olarak adlandırılsa da, asıl fonksiyon ...

Yakut Türkçesinde Vasıta ve Ortaklık Hali

https://pegem.net/dosyalar/dokuman/139044-2014013111552-5.pdf

Yakut. Türkçesinde vasıta hâline baktığımızda eski vasıta hâli eki "+n" ekini zarflarda ve zaman isimlerinde görmekteyiz. Bu ekin Yakut Türkçesindeki kullanım şekli ...

Vasıta eki

https://tr.wikipedia-on-ipfs.org/wiki/Vas%C4%B1ta_eki.html

Bazı sözcüklerin vasıta hâli zarf şeklinde kalıplaşmıştır: Öğretmen öğrencilerine sevgiyle bakıyordu. (zarf). Vasıta eki sonu ünlüyle biten kelimelere eklendiğinde “i” ...WebTurkey