1242767063Vergi Kanunu - Web Turkey

Vergi Kanunu

Vergi Kanunu sayfasında bulabileceğin Vergi Kanunu bilgileri ile Vergi Kanunu hakkında detaylı ve Vergi Kanunu içeriğini inceleyebilirsin. Vergi Kanunu rehberi için Vergi Kanunu sayfamızı hemen ziyaret et. Vergi Kanunu sayfası ile Vergi Kanunu bilgileri edin.

VERGİ USUL KANUNU

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.4.213.pdf

Bu kanunun hükümleri kaldırılan vergi, resim ve harçlar hakkında da ... A) Vergi kanunlarının uygulanması: Bu Kanunda kullanılan "Vergi Kanunu" tabiri.

Vergi Mevzuatı

https://www.gib.gov.tr/gibmevzuat

Maddeler; Gerekçeler; Cumhurbaşkanı Kararları; B.K.K.; Yönetmelikler; Tebliğler; İç Genelgeler; Genel Yazılar; Sirküler; Özelgeler ...

3349 GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.)

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.4.193.pdf

Madde 8 – 7 nci maddenin 1 numaralı bendinde yazılı iş yeri, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tayin olunur. Aynı maddede yazılı daimi temsilci, bir hizmet ...

Vergi Kanunları - Verginet

https://www.verginet.net/dtt/7/VergiKanunlari_3.aspx

Temel Vergi Kanunları · Diğer Vergi Kanunları · Vergide Değişiklik Yapan Kanunlar · Vergi Yargısı · İlgili Kanunlar · Gerekçeli Kanunlar ...

DAMGA VERGİSİ KANUNU

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.488.pdf

DAMGA VERGİSİ KANUNU. Kanun Numarası. : 488. Kabul Tarihi. : 1/7/1964. Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 11/7/1964 Sayı : 11751. Yayımlandığı Düstur.

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.7338.pdf

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU. Kanun Numarası. : 7338. Kabul Tarihi. : 8/6/1959. Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 15/6/1959 Sayı : 10231.

7162 Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/01/20190130-6.htm

30 Oca 2019 ... “Vergi kanunları gereğince, tecil edilerek belirlenen şartların ... MADDE 4 – 193 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “GEÇİCİ ...

Madde 94 Vergi Tevkifatı | Gelir İdaresi Başkanlığı

http://gib.gov.tr/node/84143

(3946 sayılı Kanunun 22 nci maddesiyle değişen madde. Yürürlük; 1.1.1994). Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret ...

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181231M3-8.htm

31 Ara 2018 ... DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (SERİ NO: 63). Amaç ve kapsam. MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı ...

Vergi Kanunları Kitabı

http://www.lebibyalkin.com.tr/mevzuat/urunler/kitap/vergi-kanunlari-kitabi.html

Konusunda uzman mevzuat ekibimizin her gün kontrol edilerek güncellediği Vergi Kanunları Kitabını hemen sipariş verin.WebTurkey