Vergi Kanunu

VERGİ USUL KANUNU

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.4.213.pdf

Bu kanunun hükümleri kaldırılan vergi, resim ve harçlar hakkında da ... A) Vergi kanunlarının uygulanması: Bu Kanunda kullanılan "Vergi Kanunu" tabiri.

Vergi Mevzuatı

https://www.gib.gov.tr/gibmevzuat

Maddeler; Gerekçeler; Cumhurbaşkanı Kararları; B.K.K.; Yönetmelikler; Tebliğler; İç Genelgeler; Genel Yazılar; Sirküler; Özelgeler ...

3349 GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.)

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.4.193.pdf

Madde 8 – 7 nci maddenin 1 numaralı bendinde yazılı iş yeri, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tayin olunur. Aynı maddede yazılı daimi temsilci, bir hizmet ...

Vergi Kanunları - Verginet

https://www.verginet.net/dtt/7/VergiKanunlari_3.aspx

Temel Vergi Kanunları · Diğer Vergi Kanunları · Vergide Değişiklik Yapan Kanunlar · Vergi Yargısı · İlgili Kanunlar · Gerekçeli Kanunlar ...

DAMGA VERGİSİ KANUNU

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.488.pdf

DAMGA VERGİSİ KANUNU. Kanun Numarası. : 488. Kabul Tarihi. : 1/7/1964. Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 11/7/1964 Sayı : 11751. Yayımlandığı Düstur.

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.7338.pdf

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU. Kanun Numarası. : 7338. Kabul Tarihi. : 8/6/1959. Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 15/6/1959 Sayı : 10231.

7162 Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/01/20190130-6.htm

30 Oca 2019 ... “Vergi kanunları gereğince, tecil edilerek belirlenen şartların ... MADDE 4 – 193 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “GEÇİCİ ...

Madde 94 Vergi Tevkifatı | Gelir İdaresi Başkanlığı

http://gib.gov.tr/node/84143

(3946 sayılı Kanunun 22 nci maddesiyle değişen madde. Yürürlük; 1.1.1994). Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret ...

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181231M3-8.htm

31 Ara 2018 ... DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (SERİ NO: 63). Amaç ve kapsam. MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı ...

Vergi Kanunları Kitabı

http://www.lebibyalkin.com.tr/mevzuat/urunler/kitap/vergi-kanunlari-kitabi.html

Konusunda uzman mevzuat ekibimizin her gün kontrol edilerek güncellediği Vergi Kanunları Kitabını hemen sipariş verin.WebTurkey
Kripto Pass
instagram takipçi satın al - instagram takipçi satın al - takipçi satın al